Lİdertek Zaman Kontrol Sistemleri

İşi Uzmanına Bırakın

Personel Takip Programı PDKS

LİDER TEK PERSONEL TAKİP PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ
 • Programın tamamı Türkçe olup,kullanımı son derece kolaydır.
 • Her türlü çalışma sistemlerine uyumlu olup , esnek bir yapıya sahiptir. 
 • Tüm işletim sistemlerine uyumludur.( Windows 98 , ME , NT , XP,Vista ,Win7)
 • Programda güvenlik ön planda tutulmuş olup iki ayrı yedekleme sistemi vardır. 
 • Silmediğiniz sürece işten ayrılan personel dahil tüm geçmiş bilgilere ulaşma imkanı vardır
 • Rapor dizaynları firmanızın gereksinimlerine göre oluşturulabilir. 
 • Program çok kullanıcılı çalışabilir ve her kullanıcı için ayrı yetkilendirme yapılabilir.
 • Veri transferi OFF-LİNE yapılabildiği gibi SERVER üzerinden ON-LINE transferde yapılabilmektedir.
 • Her türlü bordro programına ve özel yazılımlara aktarım özelliği vardır. 
 • Personelin kart basmayı unuttuğu durumlarda giriş-çıkışlarda düzeltme yapılabilir. 
 • Avans,Ek Kazanç,Kesinti ve İzin tanımlamaları yapılabilir.
 • Üç ayrı fazla mesai tanımlanabilir ve bunların oranları isteğe göre ayarlanabilir. 
 • Hesaplamalarda yuvarlama imkanı vardır.
 • Program iş kanununa uyumludur.
 • Geç kalmalara ve devamsızlıklara ceza uygulanabilir.
 • Birden fazla şirket oluşturulabilir.
 • Çoklu giriş çıkış ve aylık 225 saat çalışma sistemine uyumludur.
 • Üst üste kart basma durumunda mükerrer kayıtları otomatik olarak silerek olası karışıklıkları önler.
 • Her türlü vardiyalı çalışma şekline uygundur.
 • Personel sayısında sınırlama yoktur.
 • İşten ayrılan personelin kartı başka personele verilebilir.
 
Lidertek PDKS Personel Devam Kontrol Programı
Personele dağıtılan kimlik kartları kullanılarak, belirli lokasyonlara yerleştirilen okuyucu cihazlar aracılığı ile personel giriş-çıkış hareketlerinin tümünün kontrol ve takibinin yapılmasıdır.
Bu hareketlerin kuruluşun çalışma prensiplerine göre parametrik olarak ayarlanmasına imkan veren Lider tek PDKS , modüler yapısı ile ihtiyaçlarınızı karşılayan entegre bir yapı oluşturmanızı sağlar.
Sistem Nasıl Çalışır?
Sistem, ana giriş-çıkış noktalarına kurulacak bir veri toplama terminali ve üzerinde çalışan bilgi toplama yazılımı ile bu terminale bağlı bir PC üzerinde çalışan ve toplanan bilgileri değerlendirerek bordroya esas teşkil eden puantaj değerlerini hesaplayan Lidertek PDKS yazılımı ve Proximty, Mifare gibi temassız kart okuyucudan oluşmaktadır.
Personel kimlik kartları, her personel için ayrı bir numara ve şirketin istediği bilgileri içeren barkod ve grafiklerden oluşur. Kartın içerdiği numara Lidertek PDKS yazılımında personel sicil numarası ile ilişkilendirilir. Bu kartların giriş-çıkış anında personel tarafından kart okuyucu terminallere okutulmasıyla hareketler terminaller üzerinde toplanır.
Terminaller üzerinde toplanan bilgiler On-line ya da Off-line olarak Lidertek  PDKS programına aktarılır. Terminaldeki bilgilerin PC’ ye aktarımı esnasında elektrik kesintisi olsa dahi terminal ve PC üzerinde haberleşmeyi sağlayan iletişim protokolü sayesinde veri kaybı yaşanmaz. Giriş-çıkış bilgileri PC üzerindeki LİDERTEK PDKS programına aktarıldıktan sonra değerlendirme programı devreye girer. Program şirketin çalışma prensipleri ve vardiya yapısına göre, personel hareketlerini değerlendirerek bordroya temel teşkil edecek puantaj bilgilerini hesaplar, her düzey kullanıcı için analiz ve istatiksel raporlar üretir. Eğer istenirse puantaj bilgilerini işletmenin kullandığı bordro programına otomatik olarak transfer eder.
Personel Bilgileri
Her personel için sicilno bazında takip edilen bir bilgi kartonu açılır. Bu bölümde insan kaynakları ürününün temel yapısını oluşturan çalışma, izin, kimlik, kişisel , adres ,eğitim, giysi, ücret, düşünceler vb. benzer birçok bilgiler detaylı olarak takip edilir. Kişinin eski çalışma bilgileri arşivlenerek saklanabilir, istenildiğinde kullanılabilir. Kadro, meslek, eğitim departman gibi bilgilerin bir kodlama sistemi altında takip edilmesi sayesinde firmada çalışan personeller hakkında her türlü istatistiki bilgi alınabilir.
Çalışma Türleri
Bu alan firmanın Bordroda kullandığı esas başlıkların yani örnek olarak Normal Çalışma, Devamsızlık, Fazla Mesai, Yıllık İzin vb. birçok tanımlamanın sınırsız bir şekilde yapıldığı ve o tanımlamalarında birbirleri arasındaki dağılımların yapıldığı bölümdür. Puantaj hesaplaması sonrası çıkacak küsurlu rakamların Örnek: 00:41 - 05:43 – 01:14 gibi Aşağı yada yukarı yuvarlama işlemine tabi olup olmadığının tanımlamasının yapıldığı alandır. Tanımlamalar esnasında bu kısmın özellikle doğru girilmesi gerekmektedir.
Vardiyalar
Genel olarak 3 tip aktif vardiya tipi, 1 adet de serbest vardiya tanımı vardır. Bunları örnekle kısaca anlatırsak.
1- GG yani Günü Gününe çalışma. Bu vardiya tipinde 00:00:01 ile 23:59:59 arası bir tam gündür ve bu saat aralığında çalışacak kişilerin hangi saatlerinin Normal Çalışma veya Fazla Mesai olarak tanımlandığı alandır. Her vardiya için ayrı ayrı Erken Giriş, Geç Gelme,Erken Çıkış ve Geç Çıkış Toleransları bu alandan tanımlanır.
Örnek:
Bir 08:00-18:00 çalışmasını örnekle anlatmış olursak yeterli olacaktır.
00:00 – 08:00 Fazla Mesai
08:00 – 10:00 Normal Çalışma
10:00 – 10:15 Çay Molası
10:15 – 12:00 Normal Çalışma
12:00 – 13:00 Yemek
13:00 – 15:00 Normal Çalışma
15:00 – 15:15 Çay Molası
15:15 – 18:00 Normal Çalışma
18:00 – 20:00 Fazla Mesai
20:00 – 20:30 Mesai Yemek Molası
20:30 – 00:00 Fazla Mesai
2- -G yani bir önceki güne çalışma. Bu vardiya tipinde 07:00:01 ile 06:59:59 ( 08:00:01 ile 07:59:59 ) vb. arası bir tam gündür ve bu saat aralığında çalışacak kişilerin hangi saatlerinin Normal Çalışma veya Fazla Mesai olarak tanımlandığı alandır.
Örnek:
Bir 07:00 15:00 çalışmasını örnekle anlatmış olursak yeterli olacaktır.
07:00 – 12:00 Normal Çalışma
12:00 – 12:30 Yemek
12:30 – 15:00 Normal Çalışma
15:00 – 07:00 Fazla Mesai
Bu tip çalışmada firmanın güne başlangıç saatini 07:00 olarak ele alırsak. Pazartesi sabah 07:00 ile Salı günü sabah 07:00’ a kadar olan süre 1 gündür. Ve bu zaman aralığında yapılan çalışma bir sonraki güne de sarkmış olsa dahi Pazartesi günü çalışması ve yapılan fazla çalışma Pazartesi mesaisi olarak değerlendirilir.
3- +G yani bir sonraki güne çalışma. Bu vardiya tipinde 23:00 ile 06:59:59 ( Pazar 23:00 ile Pazartesi 22:59:59 ) vb. arası bir tam gündür ve bu saat aralığında çalışacak kişilerin hangi saatlerinin Normal Çalışma veya Fazla Mesai olarak tanımlandığı alandır.
Örnek:
Bir 23:00 07:00 çalışmasını örnekle anlatmış olursak yeterli olacaktır.
23:00 – 03:00 Normal Çalışma
03:00 – 03:30 Yemek
03:30 – 07:00 Normal Çalışma
07:00 – 23:00 Fazla Mesai
Bu tip çalışmada firmanın güne başlangıç saatini 23:00 olarak ele alırsak. Pazar gece 23:00 ile Pazartesi gece 23:00’ a kadar olan süre 1 gündür. Ve bu zaman aralığında yapılan çalışma başlangıç saati bir önceki günden başlamış olsa dahi Pazartesi günü çalışması ve yapılan fazla çalışma Pazartesi mesaisi olarak değerlendirilir.
Yıllık İzin
Yıllık izin parametrik olup her firmanın isteği doğrultusunda KIDEM yılları ve günleri girilerek bu tanımlama doğrultusunda hesaplama ve döküm alma olanağına sahiptir. Hak edilen toplam izni, Kullandığı izni ve Kalan iznini çok basit ve hızlı bir şekilde görüntüleme ve döküm alma olanağı sağlar.
Hafta Tatili Kesinti Parametresi
Bu parametre iş kanununda da belirtildiği gibi Hafta içi devamsızlık yapan bir personelin Hafta Sonu Hakediş gününün kesilmesi ile ilgilidir. Burada özellikle bilinmesi gereken durum şudur ki Eğer Hafta sonu Fazla mesai yapmış ise program mesaisi ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan sadece hakediş gününü düşerek ve mesaisini işlemine devam eder. Esnek yapısı sayesinde gerek gören firmalar bu parametreyi kendi yapılarına göre tanımlama yaparak bu işlemi devreye sokabilirler.
Hareketler
Personelin giriş-çıkış hareketleri terminalden gelen bilgilerle indekslenir ve okutulan kartın giriş veya çıkış olduğu program tarafından otomatik olarak belirlenir. Hatalı veya eksik kart okumalar belirlenerek kullanıcı uyarılır. Yetkiler çerçevesinde elle veya toplu hareket oluşturma, hareket kaydı değiştirebilme mümkündür.
Puantaj
Günlük, Haftalık ya da Aylık hesaplama yapılabilinir. Bu kısım tamamen kullanıcın kontrolüne bırakılmış esnek bir ekrandır. Bu ekranda kişilerin Giriş-Çıkış saatleri içinde ve dışındaki çalışma dağılımlarının Normal çalışma, Devamsızlık, Mesai, İzin vb. değerlerinin görüleceği ekrandır. Puantaj hesaplatıldıktan sonra gelecek Ekranda Personelin Postası, Vardiyası, Günlük İzni, Saatlik İzni ve Giriş-Çıkış ları üzerinde herhangi bir ekrana geçiş yapmadan değişiklik yapmak mümkündür. Yapılan Mesainin gerçekten doğru olup olmadığı mesai onay kâğıtlarından tespit edilerek bu ekrandan Onay’lama ile firmanın fazla ödeme yapması engellenmiş olur.
Listeler
Çokça kullanılan genel listelerden oluşan standart listelerin dışında, kişilerin kendi istekleri doğrultusunda oluşturabileceği puantaj ile ilgili esnek raporlama imkânı vardır. Tüm raporlama ekranlarında filtreleme kullanıcıya bırakılmış esnek bir yapıya sahiptir. Tüm listelerde network üzerindeki herhangi bir yazıcıyı seçebilme imkânı vardır. Dökümler ekrana, yazıcı, excel, Word, html, txt veya mail olarak alınabilir.
Çoklu Firma
Aynı anda birden fazla firma bazında çalışma olanağı vardır ve çalışılan firmalar arasında entegrasyon ve bilgi bütünlüğü sağlanır. Bir firmaya ait bilgiler diğer firmaya kopyalanabilir.
Yetki Tanımları ve Güvenlik Tüm kullanıcılar için şifre ve yetki tanımları yapılabilir. Yetki ve kullanıcı tanımlarını sadece ADMIN yetkisine sahip kişi yapabilir
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret75639
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.81257.8438
Euro9.26129.2983
HANVON VİDEO